office@rubox.pl / +48 508 898 946

Shooting House

Modułowy system RUBOX poprzez elementy konstrukcyjne pozwala na ćwiczenia z bronią małokalibrową i wielkokalibrową

SHOOTING HOUSE

Modułowy system RUBOX poprzez elementy konstrukcyjne pozwala na ćwiczenia z bronią małokalibrową i wielkokalibrową z pociskami kalibru 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm oraz gładko lufowej, kaliber 338 LAPUA 285 GRAIN oraz .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ wystrzelonych z odległości 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL co pozwala na:

 1. budowę dowolnej wielkości shooting house o dowolnym przeznaczeniu i konfiguracji w już istniejących obiektach takich jak hale, budynki lub pomieszczenia, 2.budowę shooting house na halach lub budynkach gdzie modułowy system Rubox jest niezależną konstrukcją samodzielnie umiejscowioną bez dodatkowych elementów wspierających lub wzmacniających konstrukcję przy czym całkowicie mobilną poprzez możliwość szybkiego demontażu i przebudowy shooting house,
 2. pozwala na wybudowanie na otwartej przestrzeni np. strzelnicy niezależnego shooting house bez wykorzystania elementów wspierających lub wzmacniających konstrukcję modułową systemu RUBOX przy czym całkowicie mobilną poprzez możliwość szybkiego demontażu i przebudowy shooting house.
 3. budowy shooting house na całkowicie płaskiej i otwartej przestrzeni z elementów modułowego systemu RUBOX z wykorzystaniem budowy ścian zabezpieczających zewnętrznych poza shooting house wybudowanych z modułowego systemu RUBOX, spełniają rolę wału zabezpieczającego przed przypadkowym/ niekontrolowanym wydostaniem się pocisku poza shooting house.

Modułowy system RUBOX pozwala na całkowite zabezpieczenie podług, sufitów, pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, stopni i podstopni, filarów, ramp transportowych i rozładunkowych i.t.p oraz wszelkiego rodzaju elementów konstrukcyjnych znajdujących się na terenie obiektu, który ma zostać przystosowany do ćwiczeń. W tym już istniejące budynki lub hale spełniające rolę shooting house, odpowiednio skonfigurowane poprzez moduły systemu RUBOX takie jak gąsienice stabilizujące, podłoga modułowa AFP,  bloczki balistyczne GR250, bloczki balistyczne GR500, nadproża, opaski antyrykoszetowe/sygnalizacyjne na okna i drzwi pozwalają poprzez mobilność tych elementów konfigurować pomieszczenia, korytarze, załamania korytarzy, otwory okienne i drzwiowe oraz wszystkie inne elementy niezbędne do realistycznych ćwiczeń i realizacji zadań na obiekcie. Nałożenie trwałego transferu obrazu na elementy konstrukcyjne modułowego systemy RUBOX nadają realizm w odzwierciedleniu warunków np. zniszczone budynki, ściany z cegieł, odpadające tynki, płonące ściany i elementy konstrukcyjne, wyposażenie wnętrz pomieszczeń i hal, ściany z pustaków oraz wszystkie elementy jakie zostaną przygotowane do naniesienia na ściany i elementy składowe modułów RUBOX. Transfer obrazu jest elementem pozwalającym na realne zbliżenie działań i zakodowaniu nawyków oraz odruchów do realizacji założeń i procedur.

Możliwości w konstrukcji shooting house wybudowanego z mobilnych elementów modułowego systemu RUBOX ogranicza jedynie wyobrażnia konstruktorów i ludzi odpowiedzialnych za realizację zadania. Bezpieczeństwo, trwałość konstrukcji, mobilność elementów, prostota i szybkość budowy, szybkość demontażu, trwałe transfery obrazów, skuteczne zabezpieczenia przed rykoszetowaniem pocisków, wszechstronność i wielozadaniowość elementów systemu modułowego RUBOX zmienia dotychczasowe spojrzenie na budowę stałych lub modułowych ścian wykorzystywanych w budowie shooting house, poprzez:

 1. odstąpienie od elementów płyt stalowych i pancernych powodujących wytwarzanie się niebezpiecznych związków lotnych metali ciężkich co potwierdziły badania laboratoryjne,
 2. możliwość ciągłego i szybkiego konfigurowania, przebudowy struktur wewnętrznych ścian, drzwi okien, filarów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i.t.p w shooting house,
 3. możliwość naniesienia trwałego transferu obrazów na wszystkich powierzchniach modułów RUBOX urealniających istniejące warunki działań na terenie shooting house,
 4. umożliwienie prowadzenia działań z bronią w zakresie 360 stopni w tym ostrzał z i do otworów okiennych i drzwiowych,
 5. umożliwia działania z bronią małokalibrową i wielkokalibrową w tym kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm oraz gładko lufowej, kaliber 338 LAPUA 285 GRAIN oraz .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ wystrzelonych z odległości 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL,
 6. skuteczne zabezpieczenie osób i obiektu przed niekontrolowanym rykoszetowaniem pocisków podczas ćwiczeń,
 7. wywarzania i detonacji drzwi w realnych warunkach,
 8. szybką konserwacje pracujących elementów po ciężkim treningu nie wymagającą dużego nakładu czasu i pracy,
 9. ekspresową konserwacje uszkodzonego elementu pracującego podczas wykonywania ćwiczeń co umożliwia nieprzerywania działań na obiekcie,
 10. zabezpieczenie opaskami antyrykoszetowymi/ostrzegawczymi miejsc newralgicznych,
 11. prowadzenie ognia w małą strefę nie pozwalając na wytworzenie się w elementach RUBOX kanału chwilowego i przebicia elementu RUBOX,
 12. wykonywanie ćwiczeń z zachowaniem cyklu ekologicznego tzn nie przedostawania się substancji niebezpiecznych do powietrza lub na podłogę a co za tym idzie nie wdychania tych związków chemicznych przez osoby znajdujące się na terenie shooting house,
 13. budowę shooting house na terenie już istniejących obiektów i możliwości jego konfiguracji i przystosowania do potrzeb oraz zadań,
 14. budowę shooting house na otwartej przestrzeni ( strzelnicy ) z wykorzystaniem już istniejących zabezpieczeń zewnętrznych ( wały ziemne ) niezbędnych do bezpiecznych ćwiczeń oraz konfiguracji struktury budowlanej shooting house,
 15. budowę shooting house na otwartej przestrzeni np. terenie płaskim z wykorzystaniem pasa zabezpieczającego shooting house z zewnątrz, wybudowanego z modułowego systemu RUBOX, który zabezpiecza teren przed przypadkowym wydostaniem się pocisku na zewnątrz strzelnicy,
 16. prowadzenie ćwiczeń z bronią skierowanych na ściany zewnętrzne shooting house w tym ostrzału ścian zewnętrznych oraz otworów okiennych i drzwiowych,
 17. budowę obiektów, które nie wymagają dużej ilości ludzi, sprzętu i czasu,

Modułowy system RUBOX zapewnia w swojej konstrukcji możliwość odtworzenia jak najbardziej realnych warunków walki niezbędnych do realizacji zadań i ćwiczeń przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się na terenie obiektu shooting house jak i poza jego obszarem. Mobilność i modułowość systemu RUBOX pozwalają na wykonywanie szybkich zmian konstrukcyjnych niezbędnych do realizacji różnorodnych działań. Szybki montaż i demontaż elementów składowych modułowego systemu RUBOX zapewnia nieprzerwany cykl ćwiczeń na obiekcie shooting house.