Bezpieczne kamienie antyrykoszetowe

Moduły systemu RUBOX

Modułowy System Balistyczny przeznaczony do budowy ścian balistycznych, kulochwytów, osłon i obiektów specjalnych, typu: shooting house, strzelnice mobilne, punkty strzeleckie oraz obiekty treningowe do realizacji szkoleń strzeleckich i taktycznych

BEZPIECZNE KAMIENIE – ANTYRYKOSZETOWE

Stosowane do tworzenia nieregularnych i bezpiecznych stref ćwiczebnych na zewnąyrz i wewnątrz budynków. Bezpieczne kamienie antyrykoszetowe są odporne na zmienne warunki zewnętrzne oraz posiadają walory antypoślizgowe. Co zabezpiecza sytrzelającego przed przypadkowym upadkiem.

Wykonane z materiału o właściwościach samozasklepiających i antyrykoszetowych tworza strefy o urozmaiconej powierzchni i strukturze. Umożliwiają odwzorowanie trudnych warunków strzeleckich – budowanie stanowiska, ogniowego, marsz, czołganie się,strzelanie z pozycji leżacej w strefach wyłożonych elementami nieregularnymi. Jednocześnie chronią strzelca przed przypadkowym rykoszetem zwrotnym po oddaniu strzału w kierunku ziemi.

 

Bezpieczne kamienie występują jako zestaw 20 sztuk nieregularnych elementów wykonanych z mienianin samozasklepiających się i nierykoszetujących. Rozmiary elementów  mieszczą się w zakresie od Ø100 do  Ø500mm i o wysokości od 100 do 500mm.