office@rubox.pl / +48 508 898 946

Kolumny balistyczne systemu RUBOX

Modułowy System Balistyczny przeznaczony do budowy ścian balistycznych, kulochwytów, osłon i obiektów specjalnych, typu: shooting house, strzelnice mobilne, punkty strzeleckie oraz obiekty treningowe do realizacji szkoleń strzeleckich i taktycznych

KOLUMNY BALISTYCZNE SYTEMU RUBOX

Kolumny balistyczne Systemu RUBOX stanowią podstawę do budowy wszelkiego rodzaju kulochwytów, punktów rozładowania broni, przesłon balistycznych, samodzielnych osłon balistycznych, mieszanych osłon balistycznych, osłon przeciwwybuchowych,osłon antyrykoszetowych, osłon między stanowiskowych, osłon przeciwodłamkowych, shooting house, killing house, modułowych budynków ćwiczebnych, samodzielnych konstrukcji balistycznych oraz ukryć klasy 2 i 3, pomieszczeń zabezpieczających osoby na wypadek ataku terrorystycznego.Cechą charakterystyczną filarów jest łatwość montażu i demontażu stanowiącą o mobilności konstrukcji oraz jej przydatności w zmiennych warunkach użytkowania.

System kolumn balistycznych RUBOX

Może być montowany samodzielnie w terenie otwartym narażonym na zmienne warunki atmosferyczne bez potrzeby budowania dodatkowych osłon lub konstrukcji podtrzymujących. Wszystkie elementy kolumn są kompatybilne z opaskami sygnalizacyjnymi i nadprożami pozwalającymi na wbudowywanie okien i drzwi ćwiczebnych lub stałych odzwierciedlających realny budynek lub konstrukcję. Stabilność oraz wytrzymałość budowli wykonanej z kolumn balistycznych systemu RUBOX zabezpiecza działania osób ćwiczących jak i innych znajdujących się w pobliżu tego miejsca.

Budowa kolumn balistycznych RUBOX

Nie pozwala na rykoszetowanie i przedostanie się pocisków oraz odłamków przez samą kolumnę. Wszystkie pociski i odłamki zostają zatrzymane w granulacie balistycznym kolumny, który wypełnia bloki GR250 i GR500. Granulat balistyczny nie pozwala pociskom i odłamkom na wytwarzanie związków niebezpiecznych dla człowieka jak to się dzieje w przypadku kulochwytów z płytami pancernymi o które rozbijają się pociski uwalniające tlenki metali ciężkich i inne substancje niebezpieczne dla człowieka. Mobilność, wytrzymałość, kompatybilność, łatwa konserwacja, prostota w budowie, łatwość montażu i demontażu kolumn balistycznych RUBOX oraz ich fenomenalne cechy bezpieczeństwa dla człowieka oraz środowiska stawiają tę konstrukcję na pierwszym miejscu w dziedzinie budowy wszelkiego rodzaju obiektów strzeleckich i zabezpueczających.

W skład kolumn balistycznych sytemu RUBOX wchodzą:

zbudowane z podstaw stabilizującej, bloków GR250 lub GR500, zamknięcia rewizyjnego, Warianty wysokościowe kolumn balistycznych: 1,0m,1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m.