Obiekty Treningowe

Modułowy System Balistyczny przeznaczony do budowy ścian balistycznych, kulochwytów, osłon i obiektów specjalnych, typu: shooting house, strzelnice mobilne, punkty strzeleckie oraz obiekty treningowe do realizacji szkoleń strzeleckich i taktycznych

Obiekty Treningowe

W pełnym zakresie budowy obiektów treningowych takich jak strzelnice kontenerowe, strzelnice na otwartym terenie, strzelnice zadaszone, strzelnice w budynkach, shoosting house przystosowane do istniejących budowli, niezależne shooting house w istniejących budynkach, shooting house na otwartych strzelnicach, shooting house na płaskim terenie z niezależnym zabezpieczeniem zewnętrznym obiektu, moduły ćwiczebne, trenażery, miasteczka ćwiczebne z wykorzystaniem już istniejących obiektów, miasteczka ćwiczebne wybudowane jako wolno stojące konstrukcje, niezależne konstrukcje elementów zapewnia w pełni modułowy system RUBOX. Konstrukcje zapewniają ochronę przed pociskami kalibru 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm oraz gładko lufowej, kaliber 338 LAPUA 285 GRAIN oraz .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ wystrzelonych z odległości 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL, rykoszetowaniem oraz zabezpieczają ćwiczących przed negatywnymi skutkami wdychania substancji lotnych w tym tlenków metali ciężkich i ich pochodnych poprzez eliminację płyt stalowych i pancernych, które były i są wykorzystywane w wielu konstrukcjach shooting house.

Pociski, które rozbijały się o płyty pancerne w tego typu shooting house, wytwarzały niebezpieczne gazy i prochy lotne, które absorbowane były przez ćwiczących oraz instruktorów. Wyłączenie z użytkowania płyt stalowych i pancernych pozwoliły na wyeliminowanie tego zagrożenia. Modułowy system RUBOX poszedł dalej pozwalając na wdrożenie ćwiczeń skierowanych na strzelanie punktowe w małą strefę przydatne dla strzelców wyborowych oraz ćwiczeń specjalistycznych. Elementy konstrukcyjne RUBOX nie pozwalają na wytworzenie się stałego kanału po przejściu pocisku a tym samym umożliwia to prowadzenie ognia scentralizowanego w punkt.

Na co nie pozwalała budowa dotychczasowych konstrukcji shooting house gdyż wytwarzane kanały po pociskach w elementach gumowych i płytach stalowych eliminowały te miejsca do dalszych działań treningowych. Wszystkie wymienione możliwości budowy obiektów treningowych z wykorzystaniem modułowego systemu RUBOX i jego nadzwyczajnych walorów mobilnych oraz zabezpieczających elementy konstrukcyjne takie jak otwory okienne i drzwiowe, klatki schodowe, stopnie i podstopnie, podłogi, sufity, filary, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, rampy transportowe i załadunkowe, murki i.t.p pokazuje nowy wymiar budowy wszystkich obiektów strzeleckich i treningowych. Przy czym możliwość prowadzenia ognia do budynków z broni wielkokalibrowej 12,7 mm zamontowanej na pojeżdzie w konfiguracji ,, MIASTECZKO ’’ gdzie wykorzystywana jest budowa ulic oraz infrastruktura budynków przy trasie przejazdu pojazdu oddaje w 100% realizm walki co modeluje odruchy niezbędne do wykonania ćwiczenia. Budowa antyrykoszetowych podług AFP w budynkach pozwala na wdrożenie w nich pracy celów ruchomych. Modułowy system RUBOX i wybudowane z jego elementów ,, MIASTECZKO ‘’ pozwala na wykonywanie różnorodnych działań z zakresu taktyki, pirotechniki, i.t.p.

Trenażery treningowe niezbędne do ćwiczeń z zakresu taktyki wybudowane w systemie RUBOX umożliwiają poprzez swoją mobilność, właściwości antyrykoszetowe , szybkość konserwacji na działania w zmeinnnych warunkach pola walki w budynku i otwartym terenie oraz dostosowanie budowli do ruznorodnych działań w zakresie 360 stopni przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.

Wszystkie wymienione wyżej obiekty treningowe mogą zostać wykonane w systemie RUBOX zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa, trwałości, ekologii i satysfakcji.

Modułowy system RUBOX

zapewnia w swojej konstrukcji możliwość odtworzenia jak najbardziej realnych warunków walki niezbędnych do realizacji zadań i ćwiczeń przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się na terenie obiektu shooting house jak i poza jego obszarem. Mobilność i modułowość systemu RUBOX pozwalają na wykonywanie szybkich zmian konstrukcyjnych niezbędnych do realizacji różnorodnych działań. Szybki montaż i demontaż elementów składowych modułowego systemu RUBOX zapewnia nieprzerwany cykl ćwiczeń na obiekcie shooting house.