Ukrycie przeciwodłamkowe

Modułowy System Balistyczny przeznaczony do budowy ścian balistycznych, kulochwytów, osłon i obiektów specjalnych, typu: shooting house, strzelnice mobilne, punkty strzeleckie oraz obiekty treningowe do realizacji szkoleń strzeleckich i taktycznych

Ukrycia przeciwodłamkowe

przeznaczone do działań w terenie narażonym na działania militarne ma za zadanie zabezpieczyć ludzi i sprzęt przed oddziałowywaniem konwencjonalnych środków rażenia umożliwiające obserwację terenu oraz skuteczną obronę. Rozwiązanie w systemi RUBOX stanowi odpowiedz na budowane do tej pory w konstrukcji ciężkiej z koszy gabionowych wypełnionych pisakiem ukryć klasy III. Mozliwość szybkiej budowy ukrycia schronowego z bloków i innych elemnetów RUBOX przy niewielkiem nakładzie pracy pozwala zachować ponad przeciętne walory przechwytujące pociski odłamki oraz falę uderzeniową. Konstrukcja zapewnia ochronę przed pociskami kalibru 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm oraz gładko lufowej, kaliber 338 LAPUA 285 GRAIN oraz .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ wystrzelonych z odległości 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL, granatu ręcznego RG 42, F1, RGZ89, RGO88. Wszystko te cechy charakterystyki pokazują nowy trend w budowie ukryć schronowych i odejścia od budowy ciężkich i niemoblinych konstrukcji schronowych.