Wyposażenie Strzelnic

Modułowy System Balistyczny przeznaczony do budowy ścian balistycznych, kulochwytów, osłon i obiektów specjalnych, typu: shooting house, strzelnice mobilne, punkty strzeleckie oraz obiekty treningowe do realizacji szkoleń strzeleckich i taktycznych

Modułowy system RUBOX

Poprzez elementy konstrukcyjne pozwala na ćwiczenia z bronią małokalibrową i wielkokalibrową z pociskami kalibru 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm oraz gładko lufowej, kaliber 338 LAPUA 285 GRAIN oraz .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ wystrzelonych z odległości 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL co pozwala na:

-budowę dowolnej wielkości strzelnicy w terenie otwartym lub w już istniejących obiektach takich jak hale, budynki lub pomieszczenia,

-budowę strzelnicy na halach lub budynkach, gdzie modułowy system Rubox jest niezależną konstrukcją samodzielnie umiejscowioną bez dodatkowych elementów wspierających lub wzmacniających konstrukcję przy czym całkowicie mobilną poprzez możliwość szybkiej konserwacji,

-pozwala na wybudowanie na otwartej przestrzeni strzelnicy bez wykorzystania elementów wspierających lub wzmacniających konstrukcję modułową systemu RUBOX przy czym całkowicie mobilną poprzez możliwość szybkiej konserwacji.

-budowy strzelnicy na całkowicie płaskiej i otwartej przestrzeni z elementów modułowego systemu RUBOX z wykorzystaniem

-budowy ścian zabezpieczających, które spełniają rolę wału zabezpieczającego przed przypadkowym/ niekontrolowanym wydostaniem się pocisku poza strzelnicę.

Bezpieczeństwo, trwałość konstrukcji, mobilność elementów, prostota i szybkość budowy, szybkość demontażu, skuteczne zabezpieczenia przed rykoszetowaniem pocisków, wszechstronność i wielozadaniowość elementów systemu modułowego RUBOX zmienia dotychczasowe spojrzenie na budowę stałych lub modułowych ścian wykorzystywanych w budowie strzelnic, poprzez:
– odstąpienie od elementów płyt stalowych i pancernych powodujących wytwarzanie się niebezpiecznych związków lotnych metali ciężkich co potwierdziły badania laboratoryjne,
– możliwość ciągłego i szybkiego konfigurowania, przebudowy struktur wewnętrznych ścian, filarów na potrzeby strzelnicy I zadań na niej wykonywanych,
– możliwość naniesienia trwałego transferu obrazów na wszystkich powierzchniach modułów RUBOX np. reklam,
– umożliwienie prowadzenia działań z bronią w zakresie kątowym budowy kulochwytu ( kulochwyty łukowe ),
– umożliwia działania z bronią małokalibrową i wielkokalibrową w tym kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm oraz gładko lufowej, kaliber 338 LAPUA 285 GRAIN oraz .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ wystrzelonych z odległości 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL,
– skuteczne zabezpieczenie osób i obiektu przed niekontrolowanym rykoszetowaniem pocisków podczas ćwiczeń,

– szybką konserwacje pracujących elementów po ciężkim treningu nie wymagającą dużego nakładu czasu i pracy,
– ekspresową konserwacje uszkodzonego elementu pracującego podczas wykonywania ćwiczeń co umożliwia nieprzerywania działań na obiekcie,
– zabezpieczenie opaskami antyrykoszetowymi/ostrzegawczymi miejsc newralgicznych,
– prowadzenie ognia w małą strefę nie pozwalając na wytworzenie się w elementach RUBOX kanału chwilowego i przebicia elementu RUBOX,
– wykonywanie ćwiczeń z zachowaniem cyklu ekologicznego tzn nie przedostawania się substancji niebezpiecznych do powietrza lub na podłogę a co za tym idzie nie wdychania tych związków chemicznych przez osoby znajdujące się na terenie strzelnicy,
– budowę strzelnicy na terenie już istniejących obiektów i możliwości jej konfiguracji i przystosowania do potrzeb oraz zadań,
– budowę strzelnicy na otwartej przestrzeni z wykorzystaniem już istniejących zabezpieczeń zewnętrznych                                               ( wały ziemne ) niezbędnych do bezpiecznych ćwiczeń
– budowę strzelnicy na otwartej przestrzeni np. terenie płaskim z wykorzystaniem pasa zabezpieczającego shooting house z zewnątrz, wybudowanego z modułowego systemu RUBOX, który zabezpiecza teren przed przypadkowym wydostaniem się pocisku na zewnątrz strzelnicy,
– zabezpieczenie ścian bocznych osi strzeleckich przed niekontrolowanym wydostaniem się pocisku na zewnątrz obiektu oraz rykoszetowaniem.
– budowę obiektów, które nie wymagają dużej ilości ludzi, sprzętu i czasu,