Zabezpieczenie stref wybuchowych

Modułowy System Balistyczny przeznaczony do budowy ścian balistycznych, kulochwytów, osłon i obiektów specjalnych, typu: shooting house, strzelnice mobilne, punkty strzeleckie oraz obiekty treningowe do realizacji szkoleń strzeleckich i taktycznych

Zabezpiecznie stref wybuchowych

W tym budynków oraz pomieszczeń z materiałami niebezpiecznymi poprzez wybudowanie dodatkowej ściany z modułowego systemu RUBOX ma na celu zabezpieczenie przed wydostaniem się odłamków na zewnątrz obiektu lub pomieszczenia jak również zaabsorbowanie energii wybuchu przez elementy RUBOX-a i zabezpieczenie ludzi i mienia na zewnątrz. Zabezpieczenie zewnętrzne poza obiektem w którym znajdują się materiały niebezpieczne poprzez wybudowanie ścian przechwytujących z modułowego systemu RUBOX , które maja na celu wychwycenie wszystkich elementów po wybuchu i niepozwolenie na niekontrolowany ich przelot nad konstrukcją Systemu RUBOX. Ściana Przechwytująca przejmuje większość energii kinetycznej/ fali uderzeniowej oraz odłamków. Modułowość konstrukcji system RUBOX jego zgodność z innymi elementami umożliwia wybudowanie zdefiniowanej według obliczeń ściany przechwytującej w celu zabezpieczenia ludzi i mienia. Jak i w przypadku zabezpieczeń maszyn oraz urządzeń o znaczeniu strategicznym istnieje możliwość zabezpieczenia specjalistycznego w systemie konstrukcyjnym RUBOX przeznaczonego dla wąskiej specjalizacji ochrony takiej jak magazyny z bronią, amunicją materiałami wybuchowymi oraz innym sprzętem wojskowym I znaczeniu strategicznym.